Afhankelijk van boomsoort en standplaats is het van belang om met een regelmatig tijdsinterval van bij voorkeur 2 á 3 jaar aan jonge bomen de juiste begeleiding te geven.

Bij halfwasbomen mag dit tijdsinterval 5 á 6 jaar bedragen. Snel regenererende volwasbomen worden elke 6 á 8 jaar gesnoeid, bij “langzame” groeiers volstaat onderhoud met een tijdsinterval van 10 jaar. Snoeien is vaker nodig dan wordt gedacht aan een pas geplante boom moet jeugdsnoei plaatsvinden.

Begeleidingssnoei wordt toegepast tussen jeugdsnoei en uitdunningsnoei en op oudere leeftijd van de boom kan uitdunningsnoei nodig zijn. Ook is het verstandig elk jaar boomcontrole uit te oefenen voor bijv. schimmels, scheur-takken en dood hout. Dit is ter bevordering van de veiligheid: boom-eigenaren zijn altijd aansprakelijk. Mark Dellepoort is boomveiligheids-controleur.